Omzien naar elkaar, vooral op kruispunten van het leven

Welkom bij Protestantse Gemeente Vuren

Protestantse Gemeente rond de Thaborkerk

De Protestantse Gemeente rond de Thaborkerk te Vuren wil een gemeente zijn, die betekenis wil geven aan zijn positie in de samenleving vanuit de inspiratie van de Bijbel en met enthousiasme in verkondiging, pastoraat en diaconaat getuigen wil van een God, die ons allen oproept een liefhebbende, pluriforme en inspirerende gemeenschap te vormen.