Even geduld... Wij zijn onze nieuwe website aan het bouwen...

Agenda Protestantse Gemeente rond de Thaborkerk

Elke woensdagmiddag is er van 14.00 uur – 16.00 uur handwerkclub

Maandag 2 december Repetitie Thaborcantorij om 20.00 uur

Woensdag 4 december Sinterklaasfeest handwerkclub vanaf 10.00 uur

Maandag 9 december Gezamenlijke kerkenraadsvergadering met De Morgenster,
aanvang 20.00 uur

Dinsdag 10 december Gespreksgroep ‘Bonhoeffer75’ om 20.00 uur

Woensdag 11 december Repetitie Thaborcantorij om 20.00 uur

Vrijdag 13 december Kerstmarkt vanaf 17.00 uur

Maandag 16 december Repetitie Thaborcantorij om 20.00 uur

Woensdag 18 december Seniorenkerstfeest om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Donderdag 19 december Kerstviering in Avondlicht om 14.00 uur

Kopij inleveren uiterlijk 27 december 2019 bij Ria Looijen

Woensdag 22 januari Leesclub om 20.00 uur in de consistorie

 

Vieringen

Zondag 8 december 10.00 uur:
Tweede Advent
Herma Visser-Locht
Collecte:
1e rondgang: Kerstcampagne
2e rondgang: Pastoraat
Uitgang: Onderhoud Thaborkerk
Organist: Erik Versteeg
Koster: Jan van Dalen
Lector: Aty de Groot
Gastvrouw: Kitty van Steenis
Na afloop van deze viering ontmoeting in de bijzaal en is er koffie, thee en limonade

Zondag 15 december 10.00 uur:
Derde Advent
Mw. Paula A. de Jong uit Amsterdam
Collecte:
1e rondgang: Kerstcampagne
2e rondgang: Pastoraat
Uitgang: Jeugd- en jongerenwerk
Organist: Corinne van Drenth
Koster: Roel van Dalen
Lector: Annemieke Wilschut
Gastvrouw: Corrie van den Berg
Na afloop van deze viering ontmoeting in de bijzaal en is er koffie, thee en limonade

Zondag 22 december 10.00 uur:
Vierde Advent
Mw. ds. Suzan ten Heuw uit ’s Gravenhage
Collecte:
1e rondgang: Kerstcampagne
2e rondgang: Pastoraat
Uitgang: Erediensten
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Ans de Bruijn
Lector: Truus
Gastvrouw: Jan Roza

Dinsdag 24 december 19.00 uur:
Oecumenische familiekerstviering met levende kerststal
m.m.v. Chr. Brassband Harp en Luit
Rob Visser, Gerbrand Molenaar en Lea Ekelmans
Collecte:
Rondgang in de viering: Noodhulp
Uitgang: Ter bestrijding van de onkosten van de kerstgezinsviering
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Ans de Bruijn
Lector: Ria Looijen
Gastvrouw: Jeanny Visscher
Na afloop van deze viering ontmoeting in de bijzaal en is er warme chocolademelk
De kerk is om 18.00 uur geopend en kunnen kinderen (en ouderen) de kerststal bewonderen en de dieren aaien

Woensdag 25 december 10.00 uur:
Eerste kerstdag
m.m.v. De Thaborcantorij o.l.v. Peter van de Minkelis
Rob Visser
Collecte:
1e rondgang: Kinderen in de knel
2e rondgang: Pastoraat
Uitgang: Kerstcollecte t.b.v. V&T
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Frans de Kock
Lector: Jan Looijen
Gastvrouw: Hannie Dane
Na afloop van deze viering ontmoeting in de bijzaal en is er koffie, thee en limonade

Zondag 29 december 10.00 uur:
Ds. E. Laseur uit Wamel
Collecte:
1e rondgang: Plaatselijk diaconaal werk
2e rondgang: Pastoraat
Uitgang: Erediensten
Organist: Erik Versteeg
Koster: Frans de Kock
Lector: Aty de Groot
Gastvrouw: Miny van Dusseldorp

Woensdag 31 december 17.00 uur
Oudjaar
Rob Visser
Collecte:
1e rondgang: Plaatselijk diaconaal werk
2e rondgang: Pastoraat
Uitgang: Quotumcollecte
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Jan van Dalen
Lector: Annemieke Wilschut
Gastvrouw: Kitty van Steenis

Zondag 5 januari 10.00 uur
Rob Visser
Collecte:
1e rondgang: Plaatselijk diaconaal werk
2e rondgang: Pastoraat
Uitgang: Verwarming en verlichting
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Roel van Dalen
Lector: Truus Mos
Gastvrouw: Corrie van den Berg
Na de viering nieuwjaar wensen in de bijzaal; is er koffie, thee, limonade én oliebollen

Zondag 12 januari 10.00 uur
Mw. M.T. Klaasse-Mesch uit Waalwijk
Collecte:
1e rondgang: Quotumcollecte diaconie
2e rondgang: Pastoraat
Uitgang: Onderhoud Thaborkerk
Organist: Erik Versteeg
Koster: Ans de Bruijn
Lector: Ria Looijen
Gastheer: Jan Roza
Na afloop van deze viering ontmoeting in de bijzaal en is er koffie, thee en limonade

 

 

GEZELLIGE KERSTMARKT IN VUREN OP VRIJDAG 13 DECEMBER 2019

Op vrijdag 13 december 2019 wordt in Vuren in de Thaborkerk de 20ste kerstmarkt gehouden.
In een knusse kerstsfeer worden vanaf vijf uur ‘s middags allerhande kerstartikelen en een groot assortiment kerststukjes verkocht. Het enthousiaste kerstkoor van Jeugdsoos De Halte zal op verschillende tijdstippen kerstliedjes zingen. In de Thaborkerk zijn er weer de kramen met handwerkartikelen, zelfgemaakte lekkernijen en tweedehands kerstartikelen. Bovendien is er een kraam van De Wereldwinkel en zal De Halte geld inzamelen voor Make a memory. In het restaurant ‘de bijzaal’ kan men tevens allerlei lekkers eten en drinken, aangepast aan de periode van het jaar, zoals ambachtelijke erwtensoep en champignonsoep, worstenbroodjes, warme chocomel, enz. Ook is het mogelijk erwtensoep af te halen. Echter op is op. Er zijn halve liter en één liter soepbekers verkrijgbaar om mee te nemen. De markt vindt altijd doorgang en duurt tot ongeveer acht uur ’s avonds. De opbrengst van deze kerstmarkt is – uitgezonderd de opbrengst van De Wereldwinkel en make een memory – bestemd voor het onderhoud van de Thaborkerk.

 

 

44STE ROMMELMARKT IN VUREN BRENGT 9.515 EURO OP

De 44steuitgave van de rommelmarkt in Vuren heeft afgelopen zaterdag 14 september 2019 het prachtige bedrag van € 9.515,- opgebracht. Een bijzonder mooie netto-opbrengst in nauwelijks 4 uurtjes. De organisatoren kunnen terugkijken op een zeer geslaagde en bovenal gezellige rommelmarkt, waarvan de opbrengst naar het onderhoudsfonds van de Thaborkerk gaat.

Na een week van ‘rommel’ ophalen en uitzoeken, waren ook vrijdagavond en zaterdag in alle vroegte vrijwilligers in de weer om de locaties in te ruimen en de kramen in te richten om op tijd klaar te zijn voor de opening door ds. Rob Visser om even voor negen uur. Mede dankzij het fantastische weer stonden al vele bezoekers ver voor negenen voor de deuren en dranghekken te popelen om als eersten op jacht te gaan naar misschien wel iets waardevols tussen de veelal tweedehandse artikelen. De zon scheen rijkelijk en daarom bleef het de hele ochtend druk in De Koels, in de Molenlaan en in en rondom de Thaborkerk. De rommelmarkt verliep naar wens – de organisatie was prima geregeld – en een opbrengst van € 9.515,- is voor alle vrijwilligers van de Thaborkerk een kroon op het vele werk.

Er zaten 125 aardappels in de kist. Zowel Jan Looijen als senior aardappelboer Gerrit van de Giessen hebben het juiste aantal geraden, maar Jan Looijen mocht van Gerrit de aardappels mee naar huis nemen. De kassabon gaf € 57,26 aan. Rianne Zijderveld-Sterk zat het dichtst bij het bedrag en werd de winnares van de tas met boodschappen. De uitslag van de verloting van de handwerkkraam (maisgele loten) is 801 – 804 – 814. De prijzen van de maisgele loten kunnen iedere woensdagmiddag afgehaald worden in de bijzaal van de Thaborkerk. De uitslag van ‘De groene en roze Verloting’is 343 groen, 504 groen, 653 groen, 730 groen, 802 groen, 912 groen en 639 roze. De prijzen van de groene en roze loten kunnen worden afgehaald bij Bets den Adel, Lindelaan 4 (tel.: 0183-630647).