Omzien naar elkaar, vooral op kruispunten van het leven

Ontmoeting & bezinning

Niet alleen op zondag luisteren naar de preek en samen de liturgie vieren maar ook daarnaast willen we met elkaar geloofsgesprekken voeren. Want hoe meer we leren over diepgaande thema’s met elkaar te spreken, des te relevanter wordt het geloof voor ons leven.

Voor het voeren van dit geloofsgesprek nemen we de Bijbel als uitgangspunt.

 

KERK OPEN voor het aansteken van een kaarsje, een praatje en/of een kopje koffie of thee. Op de dinsdagochtenden van 10 – 12 uur. Er zijn altijd kerkenraadsleden aanwezig.

 

 

Filmavonden

 

We vertonen films die aanleiding geven tot gesprek of overdenking.

Uitnodiging via Nieuwsbrief of Kerkblad.

 

BIJZONDERE VIERINGEN

 

Enkele Sing-In avonden  worden georganiseerd , met liederen die we doorgaans niet in onze diensten zingen.

 

GEMEENTEAVOND –

 

 

GELOOFSGESPREKKEN

“Aan tafel”

Voor info kunt u terecht bij Truus Mos, tel. 0183-630782

Uitnodiging via Nieuwsbrief en Kerkblad.