Omzien naar elkaar, vooral op kruispunten van het leven

 

Pastoraat

 

Het pastorale team bestaat uit de predikant, drie ouderlingen en twee pastorale medewerkers.

Ons doel is de band met onze gemeenteleden te versterken en de waarde van het pastoraat meer naar voren te brengen. De beide pastorale medewerksters ondersteunen de ouderlingen, die ieder een wijk hebben.

Het pastorale team belt gemeenteleden of zij er prijs op stellen bezoek te krijgen.

Bij ziekte of ziekenhuisopname kunt u contact opnemen met de coördinator van het pastoraat zodat er de nodige aandacht aan besteed wordt.

De coördinator in onze gemeente is: Ank de Kock, Meidoornlaan 8, Telefoon 0183-633755.

 

De wijken zijn als onderstaand ingedeeld:

De wijk van Adrie en Tineke Hagenaar is:

Anjerlaan, Tulpenlaan, Rozenpad, Seringenlaan, Waaldijk, Sportlaan, Groeneweg, Molenweg en de plaatsen Herwijnen, Hellouw, Haaften en Brakel.

 

De wijk van Aty de Groot is:

Dalemse Zeiving, Dalem, Gorinchem en Schelluinen.

 

De wijk van Janie Tromp is:

Vuren-West, Poldersekade, De Meent, De Geer, De Twee Morgen, De Tien Hont, De Waay, De Vliet en Zorgcentrum Avondlicht in Herwijnen.

 

De wijk van Corrie Weeda is:

De Rietput, Molenlaan, Spreeuwenlaan, Mussenlaan, Vinkenlaan, Merellaan, Eksterstraat en Achterdijk.

 

De wijk van Ank de Kock is:

Mildijk, Dorpsstraat, Beukenlaan, Enk, Esdoornlaan, Meidoornlaan, Lijsterbeslaan, Elzenlaan, Lindelaan en Capelle a/d IJssel.

 

 

 

Wijdekerk

Na een uitgebreid voortraject (open beraad) heeft de kerkenraad in haar vergadering van 31 maart 2010 besloten dat in onze gemeente het zegenen van andere levensverbintenissen mogelijk is.

Inmiddels zijn we ook aangesloten bij Wijdekerk.

 

Hieronder staan de in memoriams  vermeld van de gemeenteleden, die worden herdacht tijdens de viering op de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

 

 

 

IN MEMORIAM

FRANS DE KOCK

 

Op 19 maart jl. overleed Frans de Kock in de leeftijd van 82 jaar. Frans woonde met zijn Ank aan de Meidoornlaan 8 in Vuren. De afscheidsdienst vond plaats in de Thaborkerk op woensdag 27 maart, waarna hij in familiekring is gecremeerd te Beesd. Frans was een zeer gewaardeerd gemeentelid, die gedurende bijna zijn hele leven zich nauw verbonden wist met de kerkelijke gemeente rond de Thaborkerk en daaraan zijn beste kracht heeft gegeven. Frans leerde ik kennen in zijn hoedanigheid van kerkrentmeester. Hij verstond de kunst om met weinig woorden duidelijk aan te geven wat hij van mening was. Soms moest je dan even slikken, want zijn beknopte reacties waren vaak ontdaan van nuances. Maar helder was het wel en dat moet met nadruk gezegd: hij was wars van roddel. Hij zei, waarop het stond en ging weer over tot de orde van de dag. Het was een door en door betrouwbare kerel, van wie je wist wat je aan hem had. Geen gesmoes of gebabbel, maar recht voor de raap. Daarmee maak je niet altijd vrienden, maar ook daarom bekommerde hij zich niet. Wat gedaan en gezegd moest worden, wel dat was aan de orde en niets anders. Een man dus van weinig woorden, maar absoluut nergens te beroerd voor. Onvermoeibaar en zeer getrouw. Ik herinner me zeer goed hoe hij de enorme steenwoestijn rond de kerk zo ongeveer op handen en voeten rondkroop op zoek naar onkruid. En vaak in de brandende zon. Ik sprak daarover mijn bewondering uit. Frans keek je dan gewoon aan en mompelde zoiets als ‘moet gebeuren’. Ik vond het leuk om daarvan stiekem een fotootje te maken en een verhaaltje te schrijven in het kerkblad over de kaboutertjes, die in de beleving van gemeenteleden blijkbaar dit zware werk verrichten. Frans zei niets, maar gelukkig hoorde ik van Ank, dat hij het wel kon waarderen. Maar hij sprak zich daarover niet uit. Dat deed hij slechts zelden. Maar als je je verdiepte in hem dan gingen de luikjes wel open. Frans kende het leven. Als man, die zijn brood op en langs de weg verdiende, behoefde je hem niets wijs te maken. Hij kon relativeren en de zaken op waarde schatten. Veel ‘verknoerste’ hij van binnen. Schitterend hoe hij reageerde op de inspanningen van Sieb en mij om zijn Ank te decoreren. Gelukkig heeft hij ook genoten van het leven. Meerdere reizen naar Canada, zijn kinderen, maar vooral zijn beide kleinzoons. Toen had hij de tijd als pensionado die hij ten tijde van zijn eigen opgroeiende kinderen niet genoeg had. Hij heeft bij Frank en Stefan zijn ‘schade’ ingehaald. Daarvan werd door hen dan ook tijdens de gedachtenisviering terecht gewag gemaakt. Waardevolle woorden werden er ook gesproken door zijn jongste broer. In de weken voor zijn sterven zijn mooie dingen gebeurd, die Frans en Ank enorm goed gedaan hebben. Zo maakte zijn sterfbed op allen, door wie hij in liefde werd omringd een onuitwisbare indruk. Ook in die laatste fase bleef Frans de man, die wij kenden. En soms moest je daar ook om lachen. Kenmerkend voor hem was zijn reactie op mijn opmerking, dat hij gecremeerd wilde worden. ‘Ach Visser,’ zei hij ‘ik heb het al genoeg koud gehad in mijn leven, dus een beetje warmte kan geen kwaad.’ Dat typeerde de man, die ons allen leerde hoe je spaarzaam met woorden kunt omgaan en met weinig woorden toch veel kunt zeggen. Hij laat in onze gemeente een grote leegte achter en zeer zeker in het leven van zijn Ank, die nu haar steun en toeverlaat kan vinden in Henk, Artje, Annette en Erik met hun beide zoons. Er is geen Frans meer die even voor Ank naar de tuin gaat, de schuur in duikt of bloemen verzorgt. Wij wensen Ank toe, dat zij in gezin, maar bovenal in de gemeente toch weer een stukje steun en geborgenheid zal vinden. Frans kan voor haar niemand vervangen, maar de wetenschap, dat hij in Christus een bewaard mens is mag haar en ons allen tot troost zijn.

Rob Visser

 

 

IN MEMORIAM

ELIZABETH VAN DER VLIES-VAN GARDEREN

 Je moeder blijft je moeder zo eigen en vertrouwd. Je wilt haar niet graag missen, omdat je van haar houdt. Maar eens dan komt de dag dat je haar moet laten gaan. Je verstand zegt dat het goed is, maar in je ogen blinkt een traan… Op 12 maart 2024 is overleden in de leeftijd van 95 jaar mevrouw Elizabeth van der Vlies-van Garderen, Bep zoals wij haar kennen. Na vele jaren in Vuren te hebben gewoond is zij verhuisd naar Avondlicht in Herwijnen, een moeilijke stap voor haar. In haar tijd in Avondlicht nam zij deel aan onze kerst- en paasvieringen, waarvan zij genoot. Op 18 maart jl. hebben haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen in besloten kring afscheid van haar genomen. Wij wensen hen veel kracht en sterkte toe.

Ank de Kock, ouderling

 

 

IN MEMORIAM

JAN DAME

 

Op 2 maart 2024 is Jan Dame overleden in de leeftijd van 66 jaar.

Jan was echtgenoot van Pieta, vader van Robert en Berry, schoonvader van Lynn en opa van Jesse en Norah en woonde Dorpsstraat 29.

Boven de kaart stond: Het doet veel pijn afscheid te moeten nemen maar we nemen de mooie herinneringen mee om dit verlies te verwerken.

De afscheidsplechtigheid heeft zaterdag 9 maart in De Rank te Giessenburg plaatsgevonden. Aansluitend is Jan begraven op de Algemene Begraafplaats te Giessenburg.

Op zondag 10 maart hebben we zijn overlijden aan het begin van de kerkdienst afgekondigd en bij de voorbede gebeden voor wie hem missen.

Moge God ook in de toekomst Pieta, Robert, Berry en Lynn, Jesse en Norah nabij blijven in dit gemis.

Voor op de rouwkaart stonden naast een mooie foto van Jan de toepasselijke woorden:

“Beleef het leven levend,

  Leef het leven gevend”

 

Ria Looijen

 

 

IN MEMORIAM

HERMAN GERHARD LEFERS

 

Op 1 februari jl. overleed Herman Lefers, wonend aan de Graaf Reinaldweg 1 te Vuren in de leeftijd van 81 jaar.

Herman had al langere tijd hartklachten maar overleed plotseling terwijl hij op bezoek ging bij de buurman. Daags tevoren was ik nog op bezoek bij hem en zijn Nel en viel het mij op, dat hij erg betrokken was bij het gesprek en voor zijn doen veel vertelde.

Want Herman was geen man van veel woorden. Hij kon goed luisteren en al liet hij het niet merken; hij had alles goed door. Ook niet zo vreemd voor een man, die ooit in Wageningen zijn studie van landbouwkundig ingenieur voltooide en als bodemkundige zijn tijd eigenlijk ver vooruit was. Maar ook daarover sprak hij weinig. Hij stond zich nergens op voor maar cijferde zich totaal weg ten gunste van zijn Nel.

Samen leiden zij op de boerderij met zo’n bijzondere geschiedenis een teruggetrokken leven, dat mede zijn oorzaak vindt in de gezondheid van Nel. Daar was Herman dan ook volledig op gericht. Hij deed alles en ik denk, dat hij dat met plezier en overgave allemaal deed. Trouw was hij op de woensdagmiddag aanwezig wanneer de handenwerkclub Nels aanwezigheid vereiste. Hij haalde en bracht haar en bleef tussentijds aan het hoofd van de tafel alles waarnemen… Klagen was niet in zijn woordenboek voorhanden.

Herman is ook vele jaren druk geweest met de kerk als diaken. Ook daar was hij een man van weinig woorden, maar met een grote betrokkenheid.

Enige tijd na hun huwelijk verhuisden Herman en Nel naar Mijdrecht, waar hij zich na een jaar onderwijs gegeven te hebben bekwaamde in de digitale wereld. Hij wist veel van computers en programma’s en moest voor de IBM vaak naar het buitenland. Maar ook daar gunde hij zich geen extra dagje vrij om eens te bekijken waar hij zich in al die Europese steden bevond, maar keerde hij spoorslags terug naar huis.

Daar wachten zijn Nel en de drie zoons, die zich hun vader herinneren als een rustig mens, die nooit verstek liet gaan bij hun sportactiviteiten in het weekend.

Herman was een wijs mens, die zonder daaraan woorden te geven veel heeft moeten incasseren. Maar hij ging gewoon door en schikte zich in zijn rol op de achtergrond.

Tekenend is dat op de rouwcirculaire de afbeelding stond van de boerderij, die zo’n centrale rol heeft gespeelt in het leven van Herman en Nel. Herman, onzichtbaar op de foto, maar misschien is dat zonder er verder woorden aan te wijden wel het meest kenmerkende.

Herman, een toegewijd mensenkind, altijd op zijn post maar op de achtergrond.

Laten we Nel niet vergeten, want in haar leven valt een heel grote leegte.

 

Rob Visser

 

 

IN MEMORIAM

PETER HEIJNEN

 

Op zaterdag 27 januari 2024 is overleden Peter Heijnen.

Peter was man, vader en opa. Man van Marieke, vader van Ramona, schoonvader van Dennis en opa van Fleur. Maar ook zoon van zijn vader en moeder, geboren op 13 oktober 1962. Een parmantig ventje, zo omschreef zijn moeder hem.

Iedereen die Peter kende weet dat het een man was die hield van humor. Humor gaf vrolijkheid in het gezin en in zijn vriendenkring, maar de humor was in zijn verdriet en ziekzijn ook een medicijn voor hem en zijn omgeving. Hij was een echte man voor zijn liefde Marieke waarmee hij al zo lang verbonden was. Een geschenk voor elkaar, dat waren ze. Als gezin waren ze dankbaar voor hun beide dochters. In 2005 sloeg het noodlot toe en verongelukte dochter Sandra. Een diepe pijn voor het gezin. Maar samen hebben ze dat gedragen. Hij was op zijn werk een vakman en een loyale man naar al het werk dat gedaan moest worden en naar zijn collega’s.

Toen Marieke ziek was, nog niet zo lang geleden, was hij er voor haar. Daarna keerden de rollen zich om. Zijn ouders hadden uit liefde willen ruilen met hem, zodat hij kon leven voor zijn gezin en werk. Ze zijn dankbaar hoe ze in de laatste weken bij hem hebben kunnen zitten, elkaar aankijken, een hand vasthouden.

Marieke, Ramona, Dennis en Fleur zijn Peter dankbaar. Dankbaar voor wie hij was en in de herinnering is: zijn humor, zijn gemak, zijn werk, zijn liefde voor hen. Ze konden hem niet missen maar tegelijk voelden ze aan dat het niet meer kon en gunden ze hem om te gaan.

In de kerk wordt er voor hen gebeden om kracht, troost, goede herinneringen. En over de doden zegt de Kerk: dat zij rusten in vrede, eeuwige vrede.

 

Jan Willem Scheurwater

 

 

 

IN MEMORIAM

ARIENA WALRAVEN-VAN DER LINDEN

Op zaterdag 11 november overleed Ariena Walraven-van der Linden in de leeftijd van 84 jaar. Zij woonde samen met Henny, haar man, aan de Achterdijk 4 te Vuren.

Riena maakte zeker in de jaren, dat ik haar gekend heb een breekbare indruk. Maar dat was zij allesbehalve. In haar fragile gestalte school een ijzersterke persoonlijkheid met een tomeloze energie en een sterke mening. In de jaren, dat ik onder u mocht verkeren heb ik haar en haar man vele malen opgezocht. Daar was dan helaas ook aanleiding toe. Het verlies van haar dochter voltrok zich in de Coronatijd en vergde veel van haar incasseringsvermogen. Het dodelijk ongeluk van haar kleindochter vele jaren geleden kwam zij nooit echt te boven. Hoe begrijpelijk is het niet, dat je als moeder naast het verdriet van de dood een kleinkind ook het verdriet van je eigen kind voelt.

Nee, Riena is diep existentieel verdriet niet bespaard gebleven. Ze had samen met Henny een groot gezin voortgebracht en dat was te merken. Vrijwel altijd was er bezoek en had voor mij althans het ouderlijk huis iets van een herberg, waar je als kind en kleinkind te allen tijde terecht kwam en je welkom wist.

Daar heeft ze dan ook enorm van genoten en naar mijn mening was het die voortdurende prikkel, die ertoe leidde, dat zij niet wegzakte in de schemering, die haar tanende gezondheidstoestand begeleidde. Het was nog in september dat ik hen opzocht en dat zij echt enthousiast reageerde op ons gesprek, waarbij haar zoon Jaap aanwezig was. Aan de bezoeken bewaar ik goede herinneringen. Al was ze het niet altijd eens met wat ik voorstond. Dat meldde ze en dan was het klaar. Rancuneus was ze niet. Integendeel. De karavaan trok door en zij ging mee. De fotoreportage tijdens de rouwplechtigheid sprak boekdelen. Een kartrekker, een volhouder, aan wie de kerk te Vuren ook veel te danken heeft in de jaren, dat zij ambtsdrager was.

Maar dan dient het einde zich aan. Zij had zich daarop voorbereid en dat was voor de familie een hele ontlasting. In het hospice te Gorkum werd zij in de laatste dagen van haar leven liefderijk verzorgd en kon zij in alle rust en vrede afscheid nemen van hen, die haar zo dierbaar waren.

Van alle die warmte en betrokkenheid getuigde de dankdienst voor haar leven in onze kerk en konden wij afscheid nemen van een mensenkind, dat een prachtig en zegenrijk leven geleid heeft.

Rust nu maar uit – je hebt je strijd gestreden.

Je hebt het als een moedig mens gedaan.

Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden?

En wie kan voelen wat je hebt doorstaan?

Het valt ons moeilijk om de zin te vatten

van het zwijgen van je laatste harteklop.

Misschien alleen maar dit: De afgematten

en de moeden varen als met arendsvleuglen op. (Nel Benschop)

Rob Visser

IN MEMORIAM ANNEKE ROZA

Op 27 juli 2023 is overleden Anneke Roza in de leeftijd van 92 jaar.

Annie zoals we haar kenden is geboren in Vuren en opgegroeid als enig kind in het gezin Roza. Ze vertelde weleens over haar opoe Teuntje die een belangrijk persoon in haar leven als klein meisje was.

Samen met haar man kreeg ze drie kinderen. Een groot verdriet kwam er in haar leven toen haar oudste zoon samen met zijn vriendin door een tragisch ongeval om het leven kwamen.

Ze verhuisde van de Molenlaan naar de Elzelaan waar ze uiteindelijk veertig jaar heeft gewoond. Daar kwam Annie in contact kwam met Bets den Adel, die een goede vriendin werd. Bets hielp haar met de boodschappen en bovendien kon ze Bets altijd bellen als dat nodig was. Samen beleefden ze veel plezier met het ophalen van herinneringen aan vroeger. Annie haar grootste passie was kaarten maken en borduren. Ze maakte de mooiste creaties. Tot haar verdriet kon ze dat de laatste tijd niet meer vanwege een oogziekte. Op de voorkant van haar rouwkaart stond dan ook haar laatste borduurwerk wat ze niet helemaal af heeft kunnen maken.

Op vrijdag 30 juni 2023 is ze naar haar eigen wens in besloten kring gecremeerd.

Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Ank de Kock