Omzien naar elkaar, vooral op kruispunten van het leven

Mensen kunnen onvoorwaardelijk bij ons terecht voor hulp als je in nood dreigt te raken of in nood zit. Hulp voor jezelf of voor je naaste. Neem contact met een van de diakenen op en samen kunnen we kijken wat nodig is en hoe we kunnen helpen om oplossingen te zoeken en hopelijk te vinden.

Project
Iedere twee jaar ondersteunen we een project (in Nederland of wereldwijd). Ideeën voor een nieuw project kunnen door gemeenteleden worden aangedragen. De diaconie besluit welk project het zal worden en dit wordt bekend gemaakt in de diaconale dienst. Er wordt ook een feestelijke voorlichtingsmiddag/avond georganiseerd over het gekozen project en er worden diverse acties opgezet om geld in te zamelen. Momenteel zamelen we geld in voor Mercy Ships. Een drijvend ziekenhuisschip wat langs de kust van o.a. Afrika vaart en operaties en behandelingen uitvoert in havens voor de plaatselijke bevolking. Voor meer info kijk op mercyships.nl

40 dagen tijd
In de 40 dagen tijd is er extra aandacht voor projecten van Kerk in Actie. Er worden foldertjes uitgedeeld met info over de projecten. In de 40 dagen tijd is elke diaconiecollecte voor een van deze projecten. Tevens worden er in de kerk spaardoosjes uitgereikt met het verzoek te sparen voor Kerk in Actie. Deze doosjes worden eerste Paasdag weer ingeleverd.
Ook worden gemeenteleden gevraagd om een door de diaconie uitgegeven kaart te schrijven naar een gevangene.

Voedselbank
Twee keer per jaar, de zondag na biddag en dankdag, worden er producten ingezameld voor de voedselbank.
Met biddag alleen in de eigen kerkelijke gemeente, met dankdag door heel Vuren in samenwerking met de Morgenster.

Schuldhulpmaatje
Onze diaconie is aangesloten bij Schuldhulpmaatje West Betuwe.
Vrijwilligers van Schuld Hulp Maatje helpen tegen armoede door mensen bij te staan die het financieel niet redden of in de problemen zijn gekomen of dreigen te komen. Zij willen het taboe op schulden doorbreken en geven advies en hulp om financiële problemen op te lossen en volgende schulden te voorkomen.

Handwerkclub
Vanuit de diaconie is er ook een (handwerk)club opgezet welke elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur plaats vindt in de bijzaal van de Thaborkerk en toegankelijk is voor iedereen. Iedereen is welkom ook voor alleen een praatje en/of een kopje koffie of thee en je mag iedere week komen maar ook als je er alleen maar zin in hebt.

We doen allerlei dingen. We handwerken op verzoek. Ook maken we attenties of versieringen voor het seniorenkerstfeest en seniorenpaasfeest en/of het paasontbijt. Op de kerstmarkt hebben we een kraam waarin we zelfgemaakte dingen verkopen. We vieren gezellig Sinterklaas en gaan 2 x per jaar uit. Er staan 2 spaarpotjes op tafel, één voor een goede doel en één voor de koffie en materialen.

Soepen
Twee maandelijks, iedere laatste vrijdag van de oneven maanden, organiseert de diaconie een maaltijd, bestaande uit soep en (belegde) broodjes en koffie of thee. Dit ter bevordering van het ontmoeten en verbinden. Het soepen is gratis. Wel staat er bij de uitgang een pot voor een bijdrage voor wie het kan missen. Dat het de gemeenschapsvorming in Vuren ten goede komt mag voor zich spreken.

Diaconale Viering
Jaarlijks organiseert de diaconie in het najaar samen met de voorganger een diaconale viering, waarin speciale aandacht wordt besteed aan een bijzonder project zoals in 2018 Harten Inn, in 2019 De Glind en in 2020 en 2021 Corona Wereldwijd en in 2022 en 2023 voor Mercy Ships.