Omzien naar elkaar, vooral op kruispunten van het leven

Diaconie

 

SchuldHulpMaatje

Onze diaconie is aangesloten bij Schuldhulpmaatje West Betuwe.

Vrijwilligers van SchuldHulpMaatje helpen tegen armoede door mensen bij te staan die het financieel niet redden of in de problemen zijn gekomen. Zij willen het taboe op schulden doorbreken en geven advies en hulp om financiële problemen op te lossen en volgende schulden te voorkomen.

Je kunt onvoorwaardelijk bij ons terecht voor hulp bij nood, voor jezelf of je naaste. Neem contact met een van de diakenen op en samen kunnen we kijken wat nodig is en hoe we kunnen helpen om oplossingen te zoeken en hopelijk te vinden.

 

Project

Iedere twee jaar ondersteunen we een project (in Nederland of wereldwijd). Ideeën voor een nieuw project kunnen door gemeenteleden worden aangedragen. De diaconie besluit welk idee het zal worden en dit wordt bekend gemaakt in de diaconale dienst. Er wordt dan een feestelijke voorlichtingsmiddag/avond georganiseerd over het gekozen project en er worden diverse acties opgezet om geld in te zamelen.

 

 

40 dagen tijd en Paasfeest

 In de 40 dagen tijd is er extra aandacht voor projecten van Kerk in Actie. Er worden foldertjes uitgedeeld met info over de projecten. In de 40 dagen tijd is elke diaconiecollecte voor een van deze projecten. Tevens worden er in de kerk spaardoosjes uitgereikt met het verzoek te sparen voor Kerk in Actie. Deze doosjes worden eerste Paasdag weer ingeleverd. Gemeenteleden wordt gevraagd om een kaart te schrijven naar een gevangene.

 

Voedselbank

 Twee keer per jaar, de zondag na biddag en dankdag, worden er producten ingezameld voor de voedselbank.

 

(Handwerk)club

Vanuit de diaconie is er ook een (handwerk)club opgezet welke elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur plaats vindt in de bijzaal van de Thaborkerk en toegankelijk is voor iedereen. Iedereen is welkom ook voor alleen een praatje en/of een kopje koffie of thee en je mag iedere week komen maar ook als je er alleen maar zin in hebt.

We doen allerlei dingen. We handwerken op verzoek en breien en haken mutsjes voor het ouderenfonds. Ook maken we attenties of versieringen voor het seniorenkerstfeest en seniorenpaasfeest en het paasontbijt. Op de rommelmarkt en kerstmarkt hebben we een kraam waarin we zelfgemaakte dingen verkopen. Met name de zelfgebreide sokken vinden gretig aftrek. In de coronatijd hebben we bij veel 75-plussers een door ons gemaakte paaskip met eieren gebracht en dit najaar een door ons gemaakte kerstbal met kerstkransjes. We vieren gezellig Sinterklaas en gaan 2 x per jaar uit.

 

Soepen

Maandelijks organiseert de diaconie een maaltijd, bestaande uit soep en (belegde) broodjes, waarvan de opbrengst voor een jaarlijks te benoemen goed doel bestemd is. Dat het de gemeenschapsvorming in Vuren ten goede komt mag voor zich spreken.

 

Diaconale Viering

Jaarlijks organiseert de diaconie samen met de voorganger een diaconale viering, waarin speciale aandacht wordt besteed aan een bijzonder project zoals in 2018 Harten Inn, in 2019 De Glind en in 2020 en 2021 Corona Wereldwijd.