Omzien naar elkaar, vooral op kruispunten van het leven

Vieringen

 

Er is wekelijks een kerkdienst, die om tien uur begint en momenteel wordt er gewerkt aan tweemaandelijkse avondvieringen met een bijzonder karakter.

De ochtendvieringen worden voor een groot deel geleid door de eigen predikant en verder door gastpredikanten, van wie het merendeel door de jaren heel vertrouwd en gewaardeerd zijn geraakt.

In de vieringen wordt principieel aandacht gegeven aan de actualiteit, waarbinnen de verkondiging optimaal tot zijn recht komt, maar bestaat ook alle ruimte voor spiritualiteit, meditatie en liturgie.

Belangrijk is ook te vermelden, dat met het oog op de jeugd in ons dorp (De plaatselijke basisschool telt in 2021 ruim 130 leerlingen) er met de kerst een familiekerstavondviering wordt georganiseerd met een levende kerststal. Over een gezamenlijke Kerk & Schoolviering wordt nog overlegd.

 

De liturgiecommissie bereidt speciale diensten voor. De Paascyclus, Pinksterviering, Startzondag, Laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Alle vieringen zijn te volgen via het YouTube kanaal van de Thaborkerk en via kerkomroep.

                                                                                  

De link voor het volgen van de YouTube uitzending is: bit.ly/thaborkerkvuren

Alleen meeluisteren kan via www.kerkomroep.nl

 

Na afloop van elke viering ontmoeting in de kerkzaal en is er koffie, thee en limonade

 

Zondag 10 april 10.00 uur

Veertigdagentijd

Palmzondag

Ds. R. de Reuver uit Houten

Organist: Peter van de Minkelis

 

Donderdag 14 april 19.30 uur

Witte Donderdag

Heilig Avondmaal

Rob Visser

Organist: Peter van de Minkelis

 

Vrijdag 15 april 19.30 uur

Goede Vrijdag

m.m.v. Philippine Hugen (viool)

Rob Visser

Organist: Peter van de Minkelis

 

Zaterdag 16 april 19.30 uur

Stille Zaterdag

Rob Visser

Organist: Peter van de Minkelis

 

Zondag 17 april 10.00 uur

Pasen

m.m.v. Philippine Hugen (viool)

Rob Visser

Organist: Peter van de Minkelis

Vooraf paasontbijt om 08.30 uur.

 

Zondag 24 april 10.00 uur

Ds. W. van Wakeren uit Veenendaal

Organist: Corinne van Drenth

 

Zondag 1 mei 10.00 uur

Mw. ds. Nel van Doorn uit Middelburg

Organist: Peter van de Minkelis

 

Zondag 8 mei 10.00 uur

Mw. ds. Jolande van Baardewijk uit Duiven

Organist: Erik Versteeg

 

Zondag 15 mei 10.00 uur

m.m.v. Philippine Hugen (viool) en

Elena Manevska (piano)

Rob Visser

Organist: Peter van de Minkelis

 

Zondag 22 mei 10.00 uur

Mw. drs. Christien van Harten uit Deil

Organist: Corinne van Drenth

 

Donderdag 26 mei 10.00 uur

Hemelvaartsdag

Mw. ds. Tineke Veldhuizen uit Zandhoven (BE)

Organist: Peter van de Minkelis

 

Zondag 29 mei 10.00 uur

Ds. Henk Dijk uit Acquoy

Organist: Corinne van Drenth

 

Zondag 5 juni 10.00 uur

Pinksteren

De heer Willem Koudijs uit Zeist

Organist: Peter van de Minkelis

 

Zondag 12 juni 10.00 uur

Ds. Alexander Noordijk uit Monnikendam

Organist: Erik Versteeg