Omzien naar elkaar, vooral op kruispunten van het leven

Vieringen

 

Er is wekelijks een kerkdienst, die om tien uur begint en twee keer per jaar op de zondagavond een sing-in.

Tijdens de vacaturetijd worden de ochtendvieringen geleid door gastpredikanten, van wie het merendeel door de jaren heel vertrouwd en gewaardeerd zijn geraakt.

In de vieringen wordt principieel aandacht gegeven aan de actualiteit, waarbinnen de verkondiging optimaal tot zijn recht komt, maar bestaat ook alle ruimte voor spiritualiteit, meditatie en liturgie.

 

De liturgiecommissie bereidt speciale diensten voor. De Paascyclus, Pinksterviering, Startzondag, Laatste zondag van het kerkelijk jaar en de Kerstvieringen.

 

 

Alle vieringen zijn te volgen via het YouTube kanaal van de Thaborkerk en via kerkomroep.

 

De link voor het volgen van de YouTube uitzending is: bit.ly/thaborkerkvuren

Alleen meeluisteren kan via www.kerkomroep.nl

 

Na afloop van elke viering ontmoeting in de kerkzaal en is er koffie, thee en limonade

Zondag 12 november 10.00 uur

Diaconale viering

Ds. Jan Willem Drost uit Druten

Eén collecte in de viering voor:

 • diaconie: Mercy Ships

– kerkrentmeesters: Pastoraat en kerk

Organist: Corinne van Drenth

 

Zondag 19 november 10.00 uur

Ds. Ben Oosterom uit Rumpt

Eén collecte in de viering voor:

 • diaconie: Kerk in Actie Libanon

– kerkrentmeesters: Pastoraat en kerk

Organist: Peter van de Minkelis

Kerkrentmeester: Ria Looijen

 

Zondag 26 november 10.00 uur

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Drs. Paul van Dam uit Houten

Eén collecte in de viering voor:

 • diaconie: Plaatselijk diaconaal werk

– kerkrentmeesters: Quotumcollecte

Organist: Peter van de Minkelis

 

Zondag 3 december 10.00 uur

Eerste Advent

Mw. ds. Tineke Veldhuizen uit Zandhoven (België)

Eén collecte in de viering voor:

 • diaconie: Kerstcampagne

– kerkrentmeesters: Pastoraat en kerk

Organist: Corinne van Drenth

 

Zondag 10 december 10.00 uur

Tweede Advent

Heilig Avondmaal

Ds. F.A. den Harder uit Zwijndrecht

Twee collecten in de viering voor:

 • avondmaal: Kinderen in de Knel
 • diaconie: Kerstcampagne

– kerkrentmeesters: Pastoraat en kerk

Organist: Peter van de Minkelis

 

Zondag 17 december 10.00 uur

Derde Advent

Drs. Paul van Dam uit Houten

Eén collecte in de viering voor:

 • diaconie: Kerstcampagne

– kerkrentmeesters: Pastoraat en kerk

Organist: Erik Versteeg

 

Zondag 24 december 19.00 uur

Vierde Advent

Kerstavondviering voor het gezin

met levende kerststal

m.m.v. Chr. Brassband Harp en Luit

De heer Willem Koudijs uit Zeist

Een collecten in de viering voor:

 • diaconie: Noodhulp

– kerkrentmeesters: Onkosten kerstavondviering

Organist: Peter van de Minkelis

Na afloop van de viering ontmoeting en is er warme chocolademelk in de bijzaal.

De Thaborkerk is om 18.00 uur geopend en kunnen kinderen (en ouderen) de kerststal bewonderen en de dieren aaien

 

Maandag 25 december 10.00 uur

Eerste Kerstdag

Mw. Tamar Karman uit Amsterdam

Eén collecte in de viering voor:

 • diaconie: Kerstcampagne

– kerkrentmeesters: Kerstcollecte

Organist: Peter van de Minkelis

 

Zondag 31 december 10.00 uur

Oudjaar

Ds. M.C. Batenburg uit Gouda

Eén collecte in de viering voor:

 • diaconie: Plaatselijk diaconaal werk

– kerkrentmeesters: Quotumcollecte

Organist: Peter van de Minkelis

 

Zondag 7 januari 10.00 uur

Mw. Marit Eikelenboom-den Uijl uit Lopikerkapel

Eén collecte in de viering voor:

 • diaconie: Plaatselijk diaconaal werk

– kerkrentmeesters: Pastoraat en kerk

Organist: Peter van de Minkelis

 

Na de viering nieuwjaar wensen

en is er koffie, thee,

limonade en oliebollen

 

Zondag 14 januari 10.00 uur

Aftrap kerkbalans 2024

Drs. Paul van Dam uit Houten

Eén collecte in de viering voor:

 • diaconie: Kerk in Actie Binnenlands diaconaat

– kerkrentmeesters: Pastoraat en kerk

Organist: Corinne van Drenth

 

Zondag 21 januari 10.00 uur

Mw. drs. Christien van Harten uit Deil

Eén collecte in de viering voor:

 • diaconie: Plaatselijk diaconaal werk

– kerkrentmeesters: Pastoraat en kerk

Organist: Peter van de Minkelis

 

Zondag 28 januari 10.00 uur

Ds. Edo Laseur uit Wamel

Eén collecte in de viering voor:

 • diaconie: Diaconale quotumcollecte

– kerkrentmeesters: Pastoraat en kerk

Organist: Eric Versteeg

 

Zondag 4 februari 10.00 uur

Heilig Avondmaal

Ds. Gert van de Weerd te Geertruidenberg

Twee collecten in de viering voor:

 • avondmaal: Kinderen in de Knel
 • diaconie: Kerk in Actie Bangladesh

– kerkrentmeesters: Pastoraat en kerk

Organist: Peter van de Minkelis