Omzien naar elkaar, vooral op kruispunten van het leven

Vieringen

 

Er is wekelijks een kerkdienst, die om tien uur begint en momenteel wordt er gewerkt aan tweemaandelijkse avondvieringen met een bijzonder karakter.

De ochtendvieringen worden voor een groot deel geleid door de eigen predikant en verder door gastpredikanten, van wie het merendeel door de jaren heel vertrouwd en gewaardeerd zijn geraakt.

In de vieringen wordt principieel aandacht gegeven aan de actualiteit, waarbinnen de verkondiging optimaal tot zijn recht komt, maar bestaat ook alle ruimte voor spiritualiteit, meditatie en liturgie.

Belangrijk is ook te vermelden, dat met het oog op de jeugd in ons dorp (De plaatselijke basisschool telt in 2021 ruim 130 leerlingen) er met de kerst een familiekerstavondviering wordt georganiseerd met een levende kerststal. Over een gezamenlijke Kerk & Schoolviering wordt nog overlegd.

 

De liturgiecommissie bereidt speciale diensten voor. De Paascyclus, Pinksterviering, Startzondag, Laatste zondag van het kerkelijk jaar.

 

                                                                                  

Na afloop van elke viering ontmoeting in de kerkzaal en is er koffie, thee en limonade

 

Zondag 5 december 10.00 uur

Tweede advent

Voorganger: De heer Noud Fortuin uit Amsterdam

Organist: Erik Versteeg

 

Zondag 12 december 10.00 uur

Derde Advent

Heilig Avondmaal

Rob Visser

Organist: Peter van de Minkelis

 

Zondag 19 december 10.00 uur

Vierde Advent

Mw. ds. Tineke Veldhuizen uit Zandhoven BE

Organist: Corinne van Drenth

 

Vrijdag 24 december 19.00 uur

Gezinskerstavondviering via STREAMING

Rob Visser

Organist: Peter van de Minkelis

 

Zaterdag 25 december 10.00 uur

Eerste Kerstdag

Rob Visser

Organist: Peter van de Minkelis

 

Zondag 26 december 10.00 uur

Ds. E.G.H. Laseur uit Wamel

Organist: Peter van de Minkelis

 

 

Vrijdag 31 december 17.00 uur

Oudjaar

Rob Visser

Organist: Peter van de Minkelis

 

Zondag 2 januari 10.00 uur

Rob Visser

Organist: Peter van de Minkelis

Na de viering nieuwjaar wensen en is er koffie, thee, limonade én oliebollen

 

Zondag 9 januari 10.00 uur

Mw. M.T. Klaasse-Nesch uit Waalwijk

Organist: Peter van de Minkelis

 

Zondag 16 januari 10.00 uur

Aftrap kerkbalans 2022

Ds. H.G. Dijk uit Acquoy

Organist: Erik Versteeg

 

Zondag 23 januari 10.00 uur

Ds. O.S. van Dongen uit Amsterdam

Organist: Corinne van Drenth

 

Zondag 30 januari 10.00 uur

De heer Noud Fortuin uit Amsterdam

Organist: Peter van de Minkelis

 

Zondag 6 februari 10.00 uur

Heilig Avondmaal

Rob Visser

Organist: Erik Versteeg