Omzien naar elkaar, vooral op kruispunten van het leven

Vieringen

Er is wekelijks een kerkdienst, die om tien uur begint en momenteel wordt er gewerkt aan tweemaandelijkse avondvieringen met een bijzonder karakter.

De ochtendvieringen worden voor een groot deel geleid door de eigen predikant en verder door gastpredikanten, van wie het merendeel door de jaren heel vertrouwd en gewaardeerd zijn geraakt.

In de vieringen wordt principieel aandacht gegeven aan de actualiteit, waarbinnen de verkondiging optimaal tot zijn recht komt, maar bestaat ook alle ruimte voor spiritualiteit, meditatie en liturgie.

Belangrijk is ook te vermelden, dat met het oog op de jeugd in ons dorp (De plaatselijke basisschool telt  in 2021 ruim 130 leerlingen) er met de kerst een familiekerstavondviering wordt georganiseerd met een levende kerststal. Over een gezamenlijke Kerk & Schoolviering wordt nog overlegd.

 

De liturgiecommissie bereidt speciale diensten voor. De Paascyclus, Pinksterviering, Startzondag, Laatste zondag van het kerkelijk jaar.

 

Na afloop van elke viering ontmoeting in de bijzaal en is er koffie, thee en limonade

 

Zondag 17 oktober 10.00 uur

Voorganger: drs. Christien van Harten uit Deil

Organist: Erik Versteeg

 

Zondag 24 oktober 10.00 uur

Voorganger: mw. S.A.F. Holsappel-Kiezebrink uit Utrecht

Organist: Peter van de Minkelis

 

Zondag 31 oktober 10.00 uur

Diaconale viering

Voorganger: Rob Visser

Organist: Erik Versteeg

 

Zondag 7 november 10.00 uur

Dankdag

Voorganger: ds. Tineke Veldhuizen uit Zandhoven (B)

Organist: Peter van de Minkelis

 

Zondag 14 november 10.00 uur

Voorganger: ds. E. Wijnsma uit Bergen (NH)

Organist: Erik Versteeg