Omzien naar elkaar, vooral op kruispunten van het leven

Vieringen

 

Er is wekelijks een kerkdienst, die om tien uur begint en twee keer per jaar op de zondagavond een sing-in.

Tijdens de vacaturetijd worden de ochtendvieringen geleid door gastpredikanten, van wie het merendeel door de jaren heel vertrouwd en gewaardeerd zijn geraakt.

In de vieringen wordt principieel aandacht gegeven aan de actualiteit, waarbinnen de verkondiging optimaal tot zijn recht komt, maar bestaat ook alle ruimte voor spiritualiteit, meditatie en liturgie.

 

De liturgiecommissie bereidt speciale diensten voor. De Paascyclus, Pinksterviering, Startzondag, Laatste zondag van het kerkelijk jaar en de Kerstvieringen.

 

 

Alle vieringen zijn te volgen via het YouTube kanaal van de Thaborkerk en via kerkomroep.

 

De link voor het volgen van de YouTube uitzending is: bit.ly/thaborkerkvuren

Alleen meeluisteren kan via www.kerkomroep.nl

 

Na afloop van elke viering ontmoeting in de kerkzaal en is er koffie, thee en limonade

Zondag 7 april 10.00 uur

Ds. Edo Laseur uit Wamel

Een collecte in de viering voor:

 • diaconie: Schuldhulpmaatje

– kerkrentmeesters: Pastoraat en kerk

Organist: Corinne van Drenth 

 

Zondag 14 april 10.00 uur

Ds. Henk Dijk uit Acquoy

Een collecte in de viering voor:

 • diaconie: Timon

– kerkrentmeesters: Pastoraat en kerk

Organist: Peter van der Minkelis 

 

Zondag 21 april 10.00 uur

Ds. Gert van de Weerd uit Geertruidenberg

Een collecte in de viering voor:

 • diaconie: Plaatselijk diaconaal werk

– kerkrentmeesters: Pastoraat en kerk

Organist: Corinne van Drenth

 

Zondag 28 april 10.00 uur

Ds. Ad Alblas uit Oegstgeest

Een collecte in de viering voor:

 • diaconie: Oikokrediet

– kerkrentmeesters: Pastoraat en kerk

Organist: Erik Versteeg

 

Zondag 5 mei 10.00 uur

Mw. Tamar Karman uit Amsterdam

Een collecte in de viering voor:

 • diaconie: Kerk in Actie Oekraïne

– kerkrentmeesters: Pastoraat en kerk

Organist: Erik Versteeg

 

Donderdag 9 mei 10.00 uur

Hemelvaartsdag

Ds. Ben Oosterom uit Rumpt

Een collecte in de viering voor:

 • diaconie: Plaatselijk diaconaal werk

– kerkrentmeesters: Pastoraat en kerk

Organist: Peter van de Minkelis

 

Zondag 12 mei 10.00 uur

Ds. Peter van Ankeren uit Papendrecht

Een collecte in de viering voor:

 • diaconie: Plaatselijk diaconaal werk

– kerkrentmeesters: Pastoraat en kerk

Organist: Erik Versteeg

 

Zondag 19 mei 10.00 uur

Pinksteren

Mw. drs. Christien van Harten uit Deil

Een collecte in de viering voor:

 • diaconie: Kerk in Actie Bangladesh

– kerkrentmeesters: Quotumcollecte

Organist: Peter van de Minkelis

 

Zondag 26 mei 10.00 uur

Ds. Mart Jan Luteijn uit Vuren

Een collecte in de viering voor:

 • diaconie: Diaconaal quotum

– kerkrentmeesters: Pastoraat en kerk

Organist: Peter van de Minkelis

 

Zondag 2 juni 10.00 uur

Ds. Jan Willem Drost uit Druten

Een collecte in de viering voor:

 • diaconie: Plaatselijk diaconaal werk

– kerkrentmeesters: Pastoraat en kerk

Organist: Corinne van Drenth

 

Zondag 9 juni 10.00 uur

Mw. ds. Tineke Veldhuizen uit Zandhoven (België)

Een collecte in de viering voor:

 • diaconie: Mercy Ships

– kerkrentmeesters: Pastoraat en kerk

Organist: Peter van de Minkelis