Omzien naar elkaar, vooral op kruispunten van het leven

ACTIVITEITEN

 

De gemeente organiseert jaarlijks vele activiteiten om haar taak in de samenleving gestalte te geven. Er moet dan gedacht worden aan activiteiten voor ouderen, indien mogelijk voor jongeren.

Vele jaren werd het jeugdhonk op de zolder van de gemeenschapsruimte intensief gebruikt, maar jongeren trokken weg en hun plaatsen werden niet door de nieuwe generaties ingenomen. Voor ouderen is er onder anderen een handwerkclub en worden er meerdere malen per jaar activiteiten georganiseerd. Denkt u aan een senioren kerst- en paasmiddag, een vrijwilligersavond, talentenveiling en gesprekavonden en ontmoetingsochtenden o.l.v. de predikant en meerdere diaconale activiteiten, waaronder bezoekjes aan bezienswaardigheden in de buurt, pannenkoekenfestijn. De opbrengst daarvan is bestemd voor diaconale doeleinden.

Daarnaast is er in september de jaarlijkse boekenmarkt en kledingbeurs, waar een groot deel van het dorp bij betrokken is en in december een Kerstmarkt, waar hetzelfde van gezegd mag worden.

Beide laatste activiteiten zijn wel nodig om de begroting van de gemeente sluitend te krijgen.

 

Kerstmarkt op vrijdag 8 december 2023 in de Thaborkerk in Vuren

 

Op vrijdag 8 december 2023 wordt in Vuren in de Thaborkerk de 22ste kerstmarkt gehouden. In een knusse kerstsfeer worden vanaf vijf uur ‘s middags allerhande kerstartikelen en een groot assortiment kerststukjes verkocht. In de Thaborkerk zijn er weer de kramen met handwerkartikelen, zelfgemaakte lekkernijen en tweedehands kerstartikelen. In het restaurant ‘de bijzaal’ kan men tevens allerlei lekkers eten en drinken, aangepast aan de periode van het jaar, zoals ambachtelijke erwtensoep en champignonsoep, worstenbroodjes, warme chocomel, enz. Ook is het mogelijk erwtensoep af te halen. Echter op is op. Er zijn halve liter en één liter soepbekers verkrijgbaar om mee te nemen. De markt vindt altijd doorgang en duurt tot ongeveer half acht uur ’s avonds. De opbrengst van deze kerstmarkt is bestemd voor het onderhoud van de Thaborkerk.

 

Het verjaardagfonds

 

Op of rond de verjaardag van gemeenteleden komen vrijwilligers langs met een envelop met daarin een felicitatie en een zakje om geld in te doen.

Ook deze actie is al lang geleden begonnen omstreeks 1960. En het 1e plan was om geld op te halen voor een verenigingsgebouw in het dorp zelf, omdat alles plaatsvond langs de dijk, kerk en zalen.

Nu is de opbrengst voor onderhoud van de gebouwen.

 

Talentenveiling

 

Tijdens het startweekend in september wordt de talentenveiling gehouden.

Ben je jong of wat ouder, iedereen heeft een talent en soms meerdere talenten. Daarom houden we jaarlijks een talentenveiling tot opbouw van de kerk. Een talentenveiling houdt in dat je een dienst (talent) aanbiedt, die geveild wordt en door een ander gekocht. Het gaat om eenmalige acties die een uur of hooguit een dagdeel in beslag kunnen nemen. De ingekochte diensten worden na de veiling bij voorkeur binnen een half jaar ingelost.

 

Diaconale activiteiten

 

Zie onder diaconie

 

 

 

 

 

Iedere dinsdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur is de Thaborkerk open voor het zoeken naar stilte, het aansteken van een kaarsje, voor een kopje koffie/thee en/of voor een praatje.

 

Iedere woensdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur handwerkclub in de Thaborkerk

 

Dinsdag 2 april 2024

Gesprekskring ‘Aan tafel’ van 18.00-20.30 uur

 

Zondag 14 april 2024

Sing-in om 19.30 uur in de Thaborkerk

 

Woensdag 17 april 2024

Vergadering College van Kerkrentmeesters om 19.30 uur

 

Dinsdag 7 mei 2024

Moderamenoverleg om 13.30 uur

 

Dinsdag 13 mei 2024

Kerkenraadsvergadering om 19.30 uur

 

Kopij inleveren voor het volgende Klokje uiterlijk maandag 20 mei 2024 bij Ria Looijen

 

Het Klokje verschijnt in de week van 3 juni 2024

 

Woensdag 26 juni 2024

Leesclub om 20.00 uur