Omzien naar elkaar, vooral op kruispunten van het leven

ctiviteiten

 

De gemeente organiseert jaarlijks vele activiteiten om haar taak in de samenleving gestalte te geven. Er moet dan gedacht worden aan activiteiten voor ouderen, indien mogelijk voor jongeren.

Vele jaren werd het jeugdhonk op de zolder van de gemeenschapsruimte intensief gebruikt, maar jongeren trokken weg en hun plaatsen werden niet door de nieuwe generaties ingenomen. Voor ouderen is er onder anderen een handwerkclub en worden er meerdere malen per jaar activiteiten georganiseerd. Denkt u aan een senioren kerst- en paasmiddag, een vrijwilligersavond, talentenveiling en gesprekavonden en ontmoetingsochtenden o.l.v. de predikant en meerdere diaconale activiteiten, waaronder bezoekjes aan bezienswaardigheden in de buurt, pannenkoekenfestijn. De opbrengst daarvan is bestemd voor diaconale doeleinden. Recentelijk was dat De Glind.

Daarnaast is er in september de jaarlijkse Rommelmarkt, waar een groot deel van het dorp bij betrokken is en in december een Kerstmarkt, waar hetzelfde van gezegd mag worden.

Beide laatste activiteiten zijn wel nodig om de begroting van de gemeente sluitend te krijgen. Ook hier moet vermeld worden, dat de Coronacrisis een groot deel van bovengenoemde activiteiten helaas onmogelijk heeft gemaakt. Vooralsnog zullen deze dus niet plaatsvinden. Verwezen wordt voor nadere info naar ons kerkblad.

 

De Kerstmarkt

 

Uit de verkoop van kerstbomen en kerstbakje is in 2000 de kerstmarkt ontstaan. Het is een kleinschalige markt die in de Thaborkerk wordt gehouden. De kerstmarkt gaat ongeacht de weersomstandigheden altijd door.

Er zijn een aantal kramen en we streven altijd naar een kraam voor een goed doel, zoals de Wereldwinkel.

De opbrengst van de kerstmarkt is bestemd voor het onderhoud van de gebouwen.

 

Het verjaardagfonds

 

Op of rond de verjaardag van gemeenteleden komen vrijwilligers langs met een envelop met daarin een felicitatie en een zakje om geld in te doen.

Ook deze actie is al lang geleden begonnen omstreeks 1960. En het 1e plan was om geld op te halen voor een verenigingsgebouw in het dorp zelf, omdat alles plaatsvond langs de dijk, kerk en zalen.

Nu is de opbrengst voor onderhoud van de gebouwen.

 

Talentenveiling

 

Tijdens het jaarlijkse tuinfeest, als afsluiting van het winterseizoen, wordt ook de talentenveiling gehouden.

Ben je jong of wat ouder, iedereen heeft een talent en soms meerdere talenten. Daarom houden we jaarlijks een talentenveiling tot opbouw van de kerk. Een talentenveiling houdt in dat je een dienst (talent) aanbiedt, die geveild wordt en door een ander gekocht. Het gaat om eenmalige acties die een uur of hooguit een dagdeel in beslag kunnen nemen. De ingekochte diensten worden na de veiling bij voorkeur binnen een half jaar ingelost.

Diaconale activiteiten

 

Zie onder diaconie

 

 

 

AGENDA

 

Iedere dinsdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur is de Thaborkerk open voor het aansteken van een kaarsje, voor een kopje koffie/thee en/of voor een praatje

 

Iedere woensdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur handwerkclub in de bijzaal van de Thaborkerk

 

 

Zaterdag 23 oktober 2021 

‘Gelezen’ boeken kunnen ingeleverd worden in de bijzaal van de Thaborkerk van 10.00-12.00 uur

 

Maandag 25 oktober 2021 

Kerkenraadsvergadering om 19.30 uur in de Thaborkerk

 

Kopij inleveren voor het volgende Klokje maandag 25 oktober 2021 bij Ria Looijen

 

Woensdag 27 oktober 2021

Boekenmarkt van 14.00-17.00 uur en van 18.30-20.30 uur     

 

Donderdag 28 oktober 2021         

Boekenmarkt van 14.00-17.00 uur en van 18.30-20.30 uur

 

Vrijdag 29 oktober 2021    

Boekenmarkt van 14.00-17.00 uur en van 18.30-20.30 uur

 

Zaterdag 30 oktober 2021 

Boekenmarkt van 09.00-12.00 uur 

 

Zaterdag 30 oktober 2021

Pannenkoekenrestaurant van 16.30-19.30 uur

 

Zaterdag 6 november 2021

Inzameling voor de voedselbank van 10.00-14.00 uur in de bijzaal van de Thaborkerk

 

Het Klokje verschijnt in de week van 8 november 2021

 

Dinsdag 16 november 2021

Gemeenteavond

 

Woensdag 17 november 2021

Leesclub om 20.00 uur in de bijzaal van de Thaborkerk

 

Vrijdag 10 december 2021 

Kerstmarkt