Omzien naar elkaar, vooral op kruispunten van het leven

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit 3 ouderlingen, 3 diakenen en 4 kerkrentmeesters. Een der kerkrentmeesters is ook de voorzitter van de kerkenraad. Een der diakenen behartigt het scribaat. Samen met de predikant vormen zij een elftal, dat met plezier leiding geeft aan de gemeentelijke activiteiten.

De predikant is ds. Rob Visser, die eerder werkzaam was in o.a. de Grote Kerk van Apeldoorn en in Amsterdam als pionier op IJburg en als stadspredikant. Na zijn emeritaat is hij benaderd om interim-predikant in Vuren te worden in de vacature van ds. Peter van Ankeren, die naar Noord-Holland was vertrokken. De kerkenraad heeft in februari 2018 gevraagd of hij bereid was als predikant beroepen te worden en na toestemming van de landelijke kerk heeft Christien van Harten, woonachtig te Deil, hem eind februari 2018 als predikant van Vuren bevestigd. Deze periode zal in de loop van 2022 hopelijk leiden tot nieuwe initiatieven, waardoor de toekomst van de Thaborgemeente voor een reeks van jaren gewaarborgd kan blijven.

De preekvoorziening wordt reeds vele jaren verzorgd door Truus Mos. Jaarlijks overlegt de kerkenraad met haar over de invulling van het preekrooster. In de loop van 2022 zal haar werk worden overgenomen door Jan Looijen.

 

PREDIKANT

Rob Visser
Cuneralaan 48
3911 AD Rhenen

robvisser51@gmail.com

tel.: 06-44822298 / 0317-756084

PRESES/OUDERLING-KERKRENTMEESTER
Ria Looijen
De Rietput 11
4214 DW Vuren

ria.looyen@planet.nl                                      

tel.: 0183-632758 / 06-22449008

 

SCRIBA/DIAKEN
Joke Versluis
Nieuwendijk 8
4156 JP Rumpt

jokepietversluis@hetnet.nl

tel.: 0345-785072

OUDERLINGEN

Ank de Kock
Meidoornlaan 8
4214 DG Vuren

fransenank@hotmail.nl

tel.: 0183-633755

 

Aty de Groot
Woelse Donk 67
4207 XC Gorinchem

awdegroot@hotmail.com

tel.: 0183-631136

Truus Mos
Tulpenlaan 18
4214 EK Vuren

truusmos@hotmail.com

tel.: 0183-630782

OUDERLING-KERKRENTMEESTERS

Pleun Tromp
Beukenlaan 9
4214 DE Vuren

p.tromp43@t-mobilethuis.nl

tel.: 0183–630521

Jan Vermeulen
Mildijk 135
4214 DR Vuren

Vermeulen1@planet.nl

tel.: 0183–636560

Ria Looijen
De Rietput 11
4214 DW Vuren

ria.looyen@planet.nl                                        

tel.: 0183-632758 / 06-22449008

Frans de Kock
Meidoornlaan 8
4214 DG Vuren

fransenank@hotmail.nl

tel.: 0183-633755

DIAKENEN

Anjo van Dalen
Merellaan 4
4214 DL Vuren

anjovandalen@hotmail.com

tel.: 0183–633055

 

Dick Klein Geltink
Waaldijk 108
4171CH Herwijnen

dkleingeltink@hotmail.com

tel.: 0418-582120

Joke Versluis
Nieuwendijk 8
4156 JP Rumpt

jokepietversluis@hetnet.nl

tel.: 0345-785072