Omzien naar elkaar, vooral op kruispunten van het leven

Kerkenraad

Sinds 23 april 2023 is onze gemeente vacant. Ds. Rob Visser is interim- predikant.

Samen met de kerkenraad wordt met plezier leiding gegeven aan de gemeentelijke activiteiten.

 

De preekvoorziening wordt verzorgd door Margriet de Bruijn. Jaarlijks overlegt de kerkenraad met haar over de invulling van het preekrooster.

 

INTERIM PREDIKANT

Rob Visser
Cuneralaan 48
3911 AD Rhenen

robvisser51@gmail.com

tel.: 06-44822298 / 0317-756084

PRESES/OUDERLING-KERKRENTMEESTER
Ria Looijen
De Rietput 11
4214 DW Vuren

ria.looyen@planet.nl                                      

tel.: 0183-632758 / 06-22449008

 

SCRIBA/DIAKEN
Joke Versluis
Nieuwendijk 8
4156 JP Rumpt

jokepietversluis@hetnet.nl

tel.: 0345-785072

OUDERLINGEN

Ank de Kock
Meidoornlaan 8
4214 DG Vuren

fransenank@hotmail.nl

tel.: 0183-633755

 

Aty de Groot
Woelse Donk 67
4207 XC Gorinchem

awdegroot@hotmail.com

tel.: 0183-631136

Tineke Hagenaar
Dorpsstraat 28
4214 DV Vuren

tineke@hagenaarreclame.nl

tel.: 06-19011107

OUDERLING-KERKRENTMEESTERS

Pleun Tromp
Beukenlaan 9
4214 DE Vuren

p.tromp43@t-mobilethuis.nl

tel.: 0183–630521

André van Duin
Poldersekade 18
4214 ET Vuren

andrevduin@gmail.com

tel.: 06-12759909

Adrie Hagenaar
Dorpsstraat 28
4214 DV Vuren

adrie@hagenaarreclame.nl

tel.: 06-53265653

Maarten Wilschut
Mussenlaan 28
4214 EH Vuren

maarten7_26@hotmail.com

tel.: 06-30219579

DIAKENEN

Anjo van Dalen
Merellaan 4
4214 DL Vuren

anjovandalen@hotmail.com

tel.: 0183–633055

06-20920371

 

Dick Klein Geltink
Waaldijk 108
4171CH Herwijnen

dkleingeltink@hotmail.com

tel.: 0418-582120

Luuc Wilschut
Enk 10
4214 DD Vuren

lwilschut1960@gmail.com

tel.: 0183-661196